logo black 1@2x.png

ערוץ תקשורת חברתי בלתי תלוי ונקי ממניעים חיצוניים, במה ציבורית המנגישה תמונה רחבה ועמוקה של המציאות, ידע ישיר וברור שאתו יבוא הכוח לפעול. המטרה הייתה ועודנה לחולל קפיצת תודעה אשר תאפשר חשיפת הליקויים והעיוותים הנובעים מן האופן שבו פועל הסדר החברתי הקיים בארץ ובעולם. הפניית הזרקור לפגיעה ההולכת וגדלה בכבוד האדם וחרותו, בחייו, בטבע ובמשאביו, זועקת להתעוררות כוללת ולפעולה מיידית.

לערוץ מפת תכנים מגוונת, כלי לשירות הציבור וייעודו למסור, להשלים ולתקן מידע, לחשוף ידיעות, לחקור וללמוד. הוא מרכז סביבו אנשים ערים מתחומי ידע ועניין מגוונים שכבר פועלים למען הכלל. ההתקבצות לעשייה משותפת מהווה השראה לרבים, המעגל הולך ומתרחב מיום ליום כי הגיע העת לפעול.

#Follow Us @WeAct.live

  • Vimeo
  • Twitter
  • telegarm
  • Instagram
  • Facebook

השידורים הנבחרים

 
תוכניות
 

פרוייקט מיליון עצי פרי

MARK PASSIO מארק פסיו - החוק הטבעי

Screen Shot 2020-03-01 at 3.50.17.png

#מאוחדים למען עשייה משותפת

מדוע חשוב להתאחד ?

#בחילות 2019

למה אסור להצביע בבחירות?!

#Follow Us @WeAct.live

  • YouTube
  • telegarm
  • Instagram
  • Facebook
אחים ואחיות - צו השעה להתעורר!

הגיע זמן בריאות עם הוד קרובי

חכמת ההמונים עם חגי פולקמן