שודר לאחרונה

logo white 1@2x.png

ערוץ תקשורת חברתי בלתי תלוי ונקי ממניעים חיצוניים, במה ציבורית המנגישה תמונה רחבה ועמוקה של המציאות, ידע ישיר וברור שאתו יבוא הכוח לפעול. המטרה הייתה ועודנה לחולל קפיצת תודעה אשר תאפשר חשיפת הליקויים והעיוותים הנובעים מן האופן שבו פועל הסדר החברתי הקיים בארץ ובעולם. הפניית הזרקור לפגיעה ההולכת וגדלה בכבוד האדם וחרותו, בחייו, בטבע ובמשאביו, זועקת להתעוררות כוללת ולפעולה מיידית.

לערוץ מפת תכנים מגוונת, כלי לשירות הציבור וייעודו למסור, להשלים ולתקן מידע, לחשוף ידיעות, לחקור וללמוד. הוא מרכז סביבו אנשים ערים מתחומי ידע ועניין מגוונים שכבר פועלים למען הכלל. ההתקבצות לעשייה משותפת מהווה השראה לרבים, המעגל הולך ומתרחב מיום ליום כי הגיע העת לפעול.

 

המומלצים

#Follow Us @WeAct.live

  • Vimeo
  • Twitter
  • telegarm
  • Instagram
  • Facebook